Vindsurf fena

 

VindSurf fena digitaliserad med RhinoPhoto

Vindsurfs fena uppmätt med RhinoPhoto

Placering av referensmått , kodade pilar för kontur och okodade för ytan

 

#d model av Vindsurfs fena

3D modell av fenan i Rhino

Fena I solidWorks

Soliden i SolidWorks