Marinesoft är återförsäljare för Datakits 3D filkonverteringsprogram.

Kontakta oss för provlicens.

Dessa finns som tillägg till Rhino, SolidWorks, Thinkdesign, 3dsMax,Alibre,OpenCascade och som självständiga.

PDF

www.datakit.com

 

Dental -format som kan läsa olika scanners format och exportera i STL eller/och andra mesh-baserade format.

t.ex.

import:

"Procera (Nobel Biocare) "

"Dcm 3D (3Shape)"

"Cerec (Sirona)"

"Cercon (Dentply)"

 

Export:

STL ..

Rhino 5 plugins:

EXPORT: CATIA V4, CATIA V5

IMPORT: ACIS, CATIA V4, CATIA V5, CGR, Inventor, JT, Parasolid, Pro/E, Solid Edge, UG NX

IMPORT: ACIS 3d

IMPORT: CATIA V4

IMPORT: CATIA V5

IMPORT: CATIA V6

IMPORT: CGR 3D

IMPORT: Inventor 3d

IMPORT: JT 3D

IMPORT: Parasolid 3d

IMPORT: PRO/ENGINEER 3D

IMPORT: SOLID EDGE 3D

IMPORT: UGX NX 3D

EXPORT: CATIA V4

EXPORT: CATIA V5

PDF

SOLIDWORKS Plug-Ins:

 

CATIA V4 2D till SOLIDWORKS 2D
CATIA V4 3D till SOLIDWORKS
CATIA V5 2D till SOLIDWORKS 2D
CATIA V5 3D till SOLIDWORKS
CATIA V6 3D till SOLIDWORKS
INVENTOR 3D till SOLIDWORKS
SOLIDWORKS 3D till CATIA V4
SOLIDWORKS 3D till CATIA V5
UG NX 2D till SOLIDWORKS
UG NX 3D till SOLIDWORKS

 

PDF