RhinoResurf är en reverse engineering plug-in för Rhino 3D som ger Rhino möjlighet att rekonstruera geometrin från en mesh eller punktmoln till en NURBS yta.

RhinoResurf lägger till nya kommandon till Rhino via en ny undermeny som heter "Resurf", där en mängd användarvänliga verktyg kan hittas som tillgodoser olika typer av indata geometri. Till exempel kan du:

Drapera en yta över en punktmoln inom en viss tolerans.
Omvandla en öppen mesh-modell till en enda NURBS yta inom en viss tolerans.
Omvandla en öppen eller stängd mesh till flera NURBS ytor med tangentskontinuitet.

Det är en effektiv verktyg i Rhino för t.ex.

  • skrov-framtagning för stabilitetsberäkningar
  • ytor på organiska modeller , ortopedisk tillämpningar
  • Visningsmodeller ur prototyp

 

RhinoResurf för Rhino 6.0 64-bit .............................................: 595$
RhinoResurf för Rhino 4.0 32-bit .............................................: 397$
RhinoResurf för Rhino 5.0 64-bit .............................................: 496$
RhinoResurf uppgradering från Rhino 4.0 till Rhino 5 64-bit ..........: 99$
RhinoResurf uppgradering Rhino 6 ...........................................: 195$

 

RhinoResurf's hemsida är http://www.resurf3d.com/ Deras övriga produkter kan också beställas genom oss.

 

 

 

Dammsugarens yta är digitaliserad med RhinoPhoto och ytan skapad med Resurf